MIV With Ihe@MMU Di Pi1m Terentang (Media Massa)

19 & 20 Mei 2018 | Sabtu & Ahad
9.00 pagi - 5.00 petang | Pusat Internet Kampung Terentang, Melaka

Tujuan:
 Dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan para lepasan SPM akan teknologi maklumat.
 Melahirkan warganegara yang bijak IT.
 Mengurangkan kos kursus dengan membuat secara kelompok.
 Memperluaskan lagi fungsi Pusat Internet kepada orang kepada orang ramai.

Kelebihan Aktiviti:
 Dapat memperluaskan lagi fungsi Pusat Internet kepada orang ramai.

Penglibatan:
Para pelajar MMU.

Perlaksanaan Aktiviti:
Media Massa dan Advokasi.

Berikut adalah gambar sepanjang program dijalankan:

Gambar aktiviti pada 19 Mei 2018Gambar aktiviti pada 20 Mei 2018Kembali ke halaman utama